روش های سفارش قیمت

سفارش قيمت می تواند به سه روش صورت گیرد:


سفارش با قيمت باز: سفارشي است که خريدار يا فروشنده تعيين قيمت معامله را به کارگزار خود واگذار مي کند. 

سفارش با قيمت محدود: سفارشي است که خريدار يا فروشنده، حداکثر يا حداقل قيمت معامله را مشخص مي کند.

سفارش با قيمت مقطوع: سفارشي است که خريدار يا فروشنده قيمت معيني را براي انجام معامله مشخص مي کند. 

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بانک سپه می باشد