شرکت های تولید کننده داخلی

ردیف

نام شرکت  

کد

1

شرکت بازرگانی معادن و صنايع معدنی ايران

IMM

2

شرکت فولاد مبارکه اصفهان

MSC

3

شرکت فولاد سيادن

CSC

4

شرکت فولاد زاگرس

ZAS

5

شرکت فولاد خوزستان

KSC

6

شرکت فولاد تاکستان

FTC

7

شرکت فولاد اليگودرز

ALS

8

شرکت فولاد آذربايجان

ASC

9

شرکت صنعتی ماهکار فلز

MFC

10

شرکت صنايع فولاد کرمان

KES

11

شرکت ذوب آهن اصفهان

ESC

12

شرکت مجتمع فولاد گيلان

GSC

13

شرکت مجتمع فولاد خراسان

KSO

14

شرکت مجتمع توليدی و صنعتی فولاد يزد

YSC

15

شرکت فولاد نطنز

SNC

16

شرکت فولاد ميبد

MAS

17

شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ايران

NSG

18

شرکت نورد و لوله اهواز

ARP

19

شرکت نورد و توليد قطعات فولادی

RMC

20

شرکت مجتمع فولاد سبا

SSC

21

شرکت صنايع هفت الماس

SDC

22

شرکت صنايع فجر سپاهان

FSG

23

شرکت توليدی صنعتی آميژه ساز اراک

AAC

24

شرکت مجتمع آلومينيوم المهدی

ALM

25

شرکت آلومينيوم ايران

IAC

26

شرکت ذوب احيای روی قشم

GZC

27

شرکت ملی صنايع مس ايران

NCI

28

شرکت صنايع مس شهيد باهنر

BCI

29

شرکت فولاد کاويان

KAS

30

شرکت کاوشکار معدن

KKM

31

شرکت فرآوری مواد معدنی ايران

FMI

32

شرکت کالسيمين

CAL

33

شرکت ذوب و روی بافق

ZRB

34

شرکت دنيای مس

CWO

35

شرکت توليد روی بندرعباس

BZC

36

شرکت ملی سرب و روی ايران

ILZ

37

شرکت ذوب و روی سديد زنجان

SZZ

38

شرکت نورد فولاد گيلان

NFG

39

شرکت احياء ذوب اصفهان

EZE

40

شرکت احياء فولاد زاگرس

ASZ

41

شرکت صبا فولاد اسپادانا

SSE

42

شرکت تعادل سازان صنعت

TSS

43

شرکت پديده سازه سپاهان

PSS

44

شرکت آرين پاژ

APC

45

شرکت روی صانع زنجان

ZNS

46

شرکت صنايع خالص سازان روی زنجان

KZZ

47

شرکت پارس اکسيد

POC

48

شرکت ذوب و روی اصفهان

IZS

49

شرکت روئيين کار شمس

RKS

50

شرکت ذوب آهن اردبيل

ASP

51

شرکت نورد آريان فولاد

ARS

52

شرکت نورد فولاد کرمانشاه

 

53

شرکت فولاد ذوالفقار

ZSC

54

شرکت عمران سوله

OSC

55

شرکت نورد آلومينيوم

NAA

56

شرکت فن آوری ذوب گلپايگان

GFC

57

شرکت گروه صنعتی پارلو

PIG

58

شرکت صنعتی درپاد

 

59

شرکت بازرگانی شاهد

 

60

شرکت سيم و کابل تبريز

SCC

61

شرکت سازند روی

SRZ

62

شرکت باتری سازی نيرو

 

63

شرکت مس کاران

 

64

شرکت فولاد اميرکبير خزر

AKS

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کارگزاری بانک سپه می باشد